BAZEN S VODIKOVIM PEROKSIDOM

Otapanje bez ispuštanja plinova i bilo kakvih mirisa čini bazene s vodikovim peroksidom posebno pogodnim za djecu i odrasle osjetljive na klor.

Vlasnik ovog bazena odlučio se za vodikov peroksid kao sredstvo za kemijsku obradu bazenske vode, a kao dio bazenske opreme ugradili smo i dizalicu topline. Dizalica topline održava temperaturu vode na željenoj vrijednosti, tj. po potrebi grije i hladi vodu.

Bazen je preljevni i u potpunosti automatiziran.

Mjerenje temperature, pH vrijednost, nadopuna svježe vode, količina kemikalija u spremnicima i UV zračenje parametri su koji se kontinuirano mjere.

Nadopuna svježe vode odvija se automatski, s obzirom na visinu vode u kompenzacijskom bazenu.

Ispiranje filtera je automatizirano, a pH se održava na zadanoj vrijednosti kontinuiranim mjerenjem vrijednosti pH te se po potrebi automatski korigira.

Sve mjerene vrijednosti podižu se na web preglednik i dolaze kao SMS poruka korisniku bazena.

Kada količina kemikalija u spremnicima padne na minimalni nivo obavijest dolazi vlasniku i našem serviseru koji održava bazen.