eRAČUN OBAVEZAN U JAVNOJ NABAVI

Poštovani,

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine br. 94/18.), naručitelji su već od 1. prosinca 2018. godine obvezni zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi. Jednako tako, određeno je da su izdavatelji elektroničkih računa obvezni izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi od 1. srpnja 2019. godine.

Naime, obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi od 1. prosinca 2018. moraju zaprimiti i ne smiju odbiti eRačun, ako mu dobavljač pošalje takav račun. No, ne postoji obveza dobavljača da takvom primatelju izda eRačun. Dakle, dobavljač u sustavu javne nabave i dalje može do 1. srpnja 2019. izdavati svoje račune koje šalje obvezniku primjene Zakona o javnoj nabavi u papirnatom obliku. Od tada on to više neće moći raditi i svoje račune obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi morat će slati u obliku eRačuna.

Za razmjenu papirnatih računa s takvim kupcima nakon 01.srpnja 2019. su propisane visoke novčane kazne.

Na taj način osigurat će se uvjeti da naručitelji primaju i obrađuju strukturirane elektroničke račune koji su u skladu s europskom normom o elektroničkom izdavanju računa.

Svaki dostavljeni račun mora sadržavati sve zakonske elemente i popratnu dokumentaciju (narudžbenica, otpremnica, troškovnik i sl. kao i broj narudžbenice tj. ugovora). 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_94_1817.html