KADA HIPERKLORIRATI SUSTAV TOPLE I HLADNE VODE?

Kako provoditi preventivne mjere za smanjenje rizika od legionarske bolesti u hotelu/kampu/marini?

Patogene bakterije iz roda Legionella nalaze se u prirodnim vodotocima i u objekte dospijevaju putem sustava vodoopskrbe. Do danas je otkriveno preko 40 vrsta s više od 60 serotipova Legionella species (Legionella spp.).

Ove bakterije predstavljaju opasnost za ljudsko zdravlje izazivajući legionarsku bolest, teški oblik upale pluća, a infekcije najčešće uzrokuje L. pneumophila seroskupine 01. Legionele su odgovorne za 2 do 15% pneumonija u općoj populaciji, a od legionarske bolesti najčešće obolijevaju imunokompromitirani pacijenti (djeca, stariji, pušači, trudnice i dijabetičari).

Temperature vode od 25 do 55°C stvaraju povoljne uvjete za rast i nekontrolirano razmnožavanje patogenih mikroorganizama koji mogu dovesti do infekcija i epidemija u ljudskoj populaciji. Preporučeno je temperaturu vode održavati u optimalnim intervalima, tj. maksimalnu temperaturu hladne vode od 25°C i minimalnu temperaturu tople vode od 55°C. Prema Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, temperatura tople vode na slavinama ne smije pasti ispod 50°C tijekom čitavog rada objekta. Jednostavan način za provjeru adekvatnosti protoka, nedostatka izolacije ili miješanja hladne vode u sustav tople vode je mjerenje najviše i najniže temperatura na slavinama nakon jedne minute ispuštanja vode, ova razlika ne bi smjela biti veća od 10°C.

Razmnožavanju Legionelle pogoduje i stagnacija ili vrlo sporo protjecanje vode – npr. u slijepim završetcima cijevi vodoopskrbnih sustava, spremnicima, bojlerima, bazenima i sustavima za kondicioniranje zraka. Zbog ovog je potrebno, pri dezinfekciji sustava za pripremu tople vode, uzeti u obzir i tehnička rješenja izvedbe sustava za pripremu tople vode.

Za planiranje i kontrolu provođenja preventivnih mjera poslodavac treba službeno zadužiti stručnu osobu iz samog objekta, koja nadzire i vodi pisanu evidenciju o provedbi preventivnih mjera. Pisana evidencija sadržava datume, vrste provedenih postupaka, izmjerene vrijednosti (npr. Slobodni rezidualni klor, temperatura vode i dr.). Također, potrebni su povremeni, ali redovni stručni izvidi rizičnih točaka s ciljem organiziranja njihovog umanjenja, tj. uklanjanja.

Kada hiperklorirati sustav tople i hladne vode?

Legionella spp. otporna je na uobičajene koncentracije dezinfekcijskih sredstava u vodovodnoj vodi, pa se može naći i u sustavima za opskrbu pitkom vodom. U nekim slučajevima je, iz ovog razloge, potrebno napraviti hiperklorinaciju sustava tople i hladne vode. 

Kada razmatramo hiperklorinaciju kao preventivnu mjeru za smanjenje rizika od legionarske bolesti i u slučaju objekta koji radi samo tijekom sezone i onoga koji radi kontinuirano tijekom cijele godine, hiperklorinacija sustava tople potrošne vode vrši se ako su izvan sezone rađeni građevinski i inženjerski radovi na sustavu potrošne/sanitarne vode (tople ili hladne), odnosno nakon eventualnih građevinskih i inženjerskih radova na sustavu potrošne/sanitarne vode (tople ili hladne) kod objekata koji kontinuirano rade.

Hiperklorinacija radi se i u slučajevima kada u blizini objekta postoje rashladni tornjevi te kada objekt ima komore za ovlaživanje zraka ili spremnike samostalnih ovlaživača. 

Postupak hiperkloriranja može provoditi isključivo pravna osoba ovlaštena za provođenje preventivne dezinfekcije sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (NN 35/07).