Kemikalije i laboratorijska oprema

  • Tehnologija pročišćavanja otpadnih voda

  • Tehnologija za dezinfekciju i pripremu pitke vode

  • Distribucija sredstava za dezinfekciju vode

  • Distribucija sredstava za pripremu bazenske vode

  • Zastupanje i distribucija laboratorijske i mjerno-regulacijske opreme Hach-Lange

Ovlašteni smo za korištenje i stavljanje na tržište opasne kemikalije (kemikalije 1. skupine).

U svojoj ponudi nudimo sredstva za dezinfekciju i kvalitetno održavanje bazenskih voda:

pH- Tekuće sredstvo za snižavanje pH vrijednosti. Pogodan je za automatsko i ručno doziranje.

pH+ Tekuće sredstvo za povećavanje pH vrijednosti. Pogodan je za automatsko i ručno doziranje.

Algicid– Tekuće sredstvo za uništavanje i sprječavanje nastanka svih tipova algi. Ne pjeni vodu pa je pogodan za upotrebu u bazenima s hidromasažom, hidromasažnim kadama, fontanama i sl. Potpuno je topiv u vodi bez obzira na tvrdoću vode te je pH neutralan. Pogodan je za automatsko i ručno doziranje.

Fokulant -Tekuće sredstvo za bistrenje vode u bazenu. Pozitivno djeluje na poboljšanje filtracije i dezinfekciju vode te je učinkovit u širokom pH području i temperaturnom rasponu. Potpuno je topiv u vodi bez obzira na tvrdoću vode. Odstranjuje amonijak, željezo, mangan, nitrite i fosfate. Pogodan je za automatsko i ručno doziranje.

Klor tablete – Sredstvo za dezinfekciju vode u obliku tablete od 200g sa 90% aktivnog klora na bazi triklorizacianurne kiseline što ga čini jednim od najkoncentriranijih dezinficijensa. Oblikuju ga velika učinkovitost neovisno o tvrdoći vode, stabilnost od utjecaja UV zraka, pH neutralno reagira u vodi, te ima snažan germicidni učinak na bakterije, protaze, gljivice, viruse i alge.

Multifunkcionalne tablete – redstvo za dezinfekciju vode u obliku tableta od 200 g s više od 90% aktivnog klora koje sadrži triklorizacijanurnu kiselinu, algicid za odstranjivanje svih tipova algi i flokulanta za bistrenje vode. Zbog kombinacije sastojaka pogodan je za kompletan tretman manjih bazena. U vodi se topi polako i ravnomjerno bez obzira na tvrdoću vode, te je pogodan za dugotrajnu dezinfekciju i pH neutralno reagira u vodi.

Klor granule – Sredstvo za dezinfekciju vode na bazi natrijevog dikloroizocijanurata sa sadržajem 56% aktivnog klora što ga čini iznimno učinkovitim. Odlikuje ga velika učinkovitost neovisno o tvrdoći vode, stabilnost od utjecaja UV zraka, pH neutralno reagira u vodi. Ima snažan germicidni učinak na bakterije, protoaze, gljivice, viruse i alge.

Natrijev hipoklorit – Tekuće sredstvo za dezinfekciju vode u vodovodima i bazenima. Pogodan je za uklanjanje naslaga ugljikohidrata i proteina, te plijesni. Vrlo dobro dezinfekcijsko svojstvo proizlazi iz širokog spektra štetnog djelovanja na mikroorganizme: djeluje na membrane mikroorganizama, inhibiraju enzime koji sudjeluju u metabolizmu glukoze, uništavaju DNA mikroorganizama te oksidiraju stanične proteine mikroorganizama.

Ivewinter – Tekuće sredstvo za prezimljavanje vode u bazenu tijekom zime, sprječava nastanak algi te izdvajanje vodenog kamenca po stjenkama bazena za vrijeme zimskog mirovanja. Održava biološku čistoću vode tijekom zimskog mirovanja. Prvo se otopi u vodi, a onda dozira izravno u vodu na više mjesta.

Poželjno je  ponovno ga dodati u proljeće, kada se poveća vanjska temperatura.

Natrij tiosulfat – Sredstvo za neutralizaciju visokih koncentracija klora. Koristi se nakon hiperklorinacije cjevovoda radi sigurnog ispuštanja vode u okoliš vrši se neutralizacija ili za neutralizaciju klora u zraku.

Navedene kemikalije mogu naručiti i fizičke osobe budući da se radi o kemikalijama niske koncentracije. Obratite nam se za stručan savjet oko odabira dezinficijensa za potrebe održavanja Vašeg bazena.

Uz široku paletu sredstava za tretman bazenske vode u svojoj ponudi imamo i plinski klor kao dominantno sredstvo za dezinfekciju pitke vode. Kao financijski najisplativiji dezinficijens, plinski klor se isporučuje u plinovitom ili tekućem stanju, pakiran u čelične boce od 50, 100 i 150 kilograma ili kontejnere od 500 i 1000 kilograma. Ako Vam je za Vaše poslovanje potreban plinski klor zakonska regulativa propisuje njegovo skladištenje, putem Pravilnika o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina NN 91/13, 147/21 i korištenje. Korištenje je ograničeno na odgovornu osobu unutar pravnog subjekta koja ima odgovarajuću VSS i položeni tečaj iz toksikologije za rad s opasnim kemikalijama pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Najveći broj korisnika upotrebljava plinski klor kao najekonomičnije sredstvo za efikasnu dezinfekciju vode.

Pružamo DDD usluge:

  • Pružamo usluge dezinfekcije sustava tople i hladne vode u stambenim, privrednim, hotelskim i zdravstvenim objektima

  • Najnovije tehnologije za dezinfekciju i pripremu bazenske vode,

  • Pružamo usluge dezinfekcije bazenske vode za hotelske kuće i apartmanska naselja,

  • Dezinfekcija bazenskih instalacija i filtera

  • Pružamo uslug deratizacije u ugostiteljskim, trgovačkim i vodoopskrbnim objektima