ODRŽAVANJE BAZENSKIH KUPALIŠTA

Rekreacijske aktivnosti u vodi  koje uključuju plivanje i vježbanje, svakako pridonose zdravlju korisnika, no valja imati na umu da neučinkovito upravljanje bazenima i neosiguravanje zdravstveno ispravne vode na bazenskim kupalištima može imati štetne posljedice po zdravlje koje se mogu povezati s neodgovarajućim okruženjem.

Neosporna je činjenica da bazeni dovode goste i čine svaku lokaciju atraktivnijom. Prema Orbitzu, ono što ljudi najviše traže prije rezervacije hotela je besplatno parkiralište, prijevoz do aerodroma, bazen, informacija jesu li dozvoljeni kućni ljubimci i spa/fitness centar.

Prema istraživanju objavljenom u International Journal of Hospitality Management (Xiang, Z., Schwartz, Z., Gerdes, J., & Uysal, M., 2015), riječ „bazen“ nalazi se na 18. mjestu po frekvenciji spominjanja u recenzijama gostiju hotela. Dok riječ „čisto“ zauzima čak drugo mjesto. Valja naglasiti kako top 25 riječi obuhvaća čak 70% ukupnog spominjanja svih 80 obrađivanih riječi.

Možemo zaključiti kako su čistoća i održavanje turističkih objekata iznimno važni pri formiranju dojma gosta.

Osim pozitivnih dojmova, osiguranje zdravstveno ispravne vode za kupanje jedna je od općih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.

Prema Pravilniku o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 059/2020), bazensko kupalište treba čistiti dnevno. Za čišćenje čistog dijela bazenskog kupališta obavezna je uporaba mehaničkih i kemijskih sredstava za čišćenje te, po potrebi, i sredstava za dezinfekciju.

Dno bazena treba čistiti dnevno podvodnim čistačima, a stijenke bazena i preljevne kanale najmanje jednom tjedno.

Najvažnije u osiguravanju ispravnosti bazenske vode je pridržavanje članka 15. Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 059/2020), koji propisuje hiperklorinaciju cijelog protočnog sustava, i to:

(1) Bazenskom kupalištu koje radi cijelu godinu, potrebno je jednom godišnje cijeli protočni sustav, uključujući i bazene, potpuno isprazniti, očistiti, isprati, napuniti i hiperklorirati u trajanju od 2 sata.

(2) Jednak postupak prije početka rada potrebno je provesti i s bazenskim kupalištem koje ne radi cijelu godinu.

Postupak hiperkloriranja može provoditi isključivo pravna osoba ovlaštena za provođenje preventivne dezinfekcije sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (NN 35/07).

Obratite nam se s povjerenjem i provjerite zašto vodeći hoteli u Dalmaciji odabiru Controlmatik kao partnera u održavanju svojih bazenskih kupališta.

Kontaktirajte nas