Oprema za dezinfekciju vode

U kategoriji opreme za dezinfekciju vode vodeći smo u proizvodnji, ugradnji i održavanju opreme za dezinfekciju i obradu pitke vode, zastupljeni smo na području bazenske tehnike i izgradnje bazena za rekreaciju (hotelski bazeni i obiteljski bazeni).

Projektiranje, izvođenje i održavanje postrojenja za pripremu pitke vode

Dezinfekcija vode vrši se plinskim klorom ili natrijevim hipokloritom na osnovu protoka vode i vrijednosti slobodnog klora. Tehnološkim procesom upravlja upravljačka jedinica za kloriranje i neutralizaciju koja, s ciljem povećanja pouzdanosti i sigurnosti rada opreme, sve parametre bitne za rad opreme za dezinfekciju prenosi centralnom upravljačkom sustavu.

Projektiranje, izvođenje i održavanje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

Pročišćavanje otpadnih voda je proces smanjenja onečišćenja (zagađenja) do onih količina ili koncentracija s kojima pročišćene otpadne vode ispuštene u prijemnik postaju neopasne za život i ljudsko zdravlje te ne uzrokuju neželjene promjene u okolišu. U procesu voda se obrađuje mehanički, biološki i kemijski.

Projektiranje, izvođenje i održavanje bazena i bazenske opreme

U cilju osiguranja higijensko-sanitarnih uvjeta vrši se kondicioniranje bazenske vode postupkom „filtracija-dezinfekcija“ u sljedećim fazama:

  • odvod bazenske vode iz bazena preko preljevnog ruba, prilagođen odstranjivanju nečistoća iz kritičnih zona
  • sakupljanje prelivene vode u kompenzacijskom bazenu
  • grubo i fino filtriranje bazenske vode – kemijska priprema vode
  • dezinfekcija vode (kloriranjem) – korekcija pH (neutralizacija)
  • zaštita
  • vraćanje tretirane vode u bazen
  • dodavanje svježe vode