Održavanje bazena tijekom zimskog perioda

Betonski bazeni obloženi keramikom ili mozaikom preko zime u pravilu ostaju u potpunosti napunjeni vodom. U slučaju da se ispod betonskog bazena ne može pojaviti podzemna voda, bazen se preko zime može isprazniti uz uvjet da je bazen pokriven tako da kiša ili druga voda ne mogu ući u bazen.

Opća pravila za održavanje bazena preko zime su:

  • Vodu je potrebno održavati bistrom i čistom

  • U bazenu ne bi smjeli biti nikakvi predmeti

  • Bazen bi trebao biti napunjen vodom

  • Obvezno je zaštititi dijelove osjetljive na veliku hladnoću

  • U slučaju zamrzavanja površine vode, ne smije se razbijati led

Priprema bazena za prezimljavanje radi se kada temperatura bazenske vode ima vrijednost između 12 i 14°C. Sve dok je temperatura bazenske vode veća od 14°C provode se svi uobičajeni postupci u radu bazenskog kupališta. Vrijeme trajanja filtracije i unosa kemijskih proizvoda za tretiranje bazenske vode u zimskom periodu mijenja se ovisno o temperaturi vode koja se svakodnevno mjeri. Temperatura vode u strojarnici za vrijeme zimskog perioda ne bi smjela pasti ispod 0°C.

Preporuka je da se bazen preko zime pokrije sa zimskim prekrivačem, kako u njega ne bi padalo lišće i druge nečistoće. Ispod prekrivača voda ostaje duže vrijeme topla te se ne zamrzava. Prije pokrivanja bazena, bazen mora biti čist i bez algi. U svom asortimanu nudimo visokokvalitetne zimske prekrivače francuskog proizvođača DEL.

Video prikazuje automatski prekrivač postavljen iznad bazena, koji smo ugradili na privatni bazen klijenta. Ovakvi prekrivači mogu se ugraditi i nakon izgradnje bazena, bez obzira na to jeste li planirali ugradnju prekrivača pri projektiranju bazena.

Bazen se preko zime može održavati na dva načina – aktivno ili pasivno

Aktivno prezimljavanje omogućuje održavanje besprijekorne kvalitete vode i estetski štiti bazen, koji može biti i dekorativni sadržaj objekta ili okoliša, izbjegavajući rizik blokiranja bazenskih pumpi nakon zimske pauze.

Aktivno prezimljavanje odnosi se na puštanje sustava filtracije i kemijske pripreme vode u skraćeni režim rada tijekom čitave zime. Bazen treba biti prekriven zimskim prekrivačem s originalnim napinjačima.

Ako se očekuje temperatura niža od -3°C, potrebno je uključiti cirkulacijske pumpe u kontinuirani rad (24 sata dnevno). Uz to, potrebno je zaštiti vanjske ventile i cijevi izložene hladnoći (ako postoje). Proporcionalno smanjenju temperature bazenske vode treba se smanjiti dnevno trajanje filtracije i kemijske pripreme vode. Na isti način valja postupiti kod povećanja temperature bazenske vode.

Pasivno prezimljavanje bazena podrazumijeva da je bazen napunjen vodom, ali za vrijeme zimskog perioda neće se obavljati filtracija i kemijska priprema vode.

Priprema bazena za prezimljavanje obuhvaća:

Hiperklorinacija bazenske vode

  • Nekoliko dana prije pripreme bazena za zimu potrebno je izvršiti hiperklorinaciju bazenske vode kako bi se uništile sve bakterije.

Čišćenje stijenki bazena

  • Potrebno je temeljito očistiti stijenke bazena i bazenske filtere te usisivačem očistiti dno.

Podešavanje nivoa vode u bazenu

Kontaktirajte nas za sve dodatne informacije o bazenskim prekrivačima. Uz uobičajne informacije, za izradu ponude potrebne su nam dimenzije, oblik i lokacija bazena.