Sudjelovali smo na Sajmu poslodavaca Regionalnog centra kompetentnosti ARS MECHANICA